Traditsioonilised üritused

IGAL ÕPPEAASTAL TOIMUVAD MEIL ÜRITUSED,

mille eesmärgiks on säilitada koolis traditsioone:

* 1. september – kauaoodatud ja elevust täis tarkusepäev
* Sügise sünnipäev – kasvatada  õpilastes hoolivat suhtumist  loodusesse.
* Õpetajate päev – kasvatada austust, lugupidavat suhtumist õpetaja töösse.
* Isadepäev- isade märkamine ja tunnustamine.
* Jõulud – kristliku maailmavaate tõdede ja usuga seotud kommete
selgitamine, austamine ja järgimine. Üritus toimub koos lastevanematega.
* Mälumäng – äratada õpilaste huvi ajakirjanduse vastu, olla kursis Eestis ja
maailmas toimuvaga, avardada silmaringi.
* Emakeele päev – kasvatada armastust emakeele ja kultuuri vastu,
tähtsustada kauni emakeele kasutamist.

* Jüriööjooks- hoida   ja armastada rahvatraditsioone
* Eesti Vabariigi aastapäev – kasvatada armastust Eestimaa vastu
* Vastlapäev – hoida   ja armastada rahvatraditsioone.
* Kooli sünnipäev – kasvatada armastust oma kooli vastu. Iga viie aasta järel
kooli aastapäeva tähistamine koos vilistlastega.
* Lõpukell – ühtsuse ja oma kooli tunde kasvatamine.
* Kooliaasta lõpetamine – põhjalik kokkuvõte õppeaastast.