Aumärk

Aukiri ja kooli aumärk
Aukiri ja kooli aumärk on kõrgeim autasu, mis antakse välja kooli õppenõukogu otsuse põhjal. Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja, huvijuht, aineõpetaja või juhtkond.

Osula PK aukirja ja aumärgiga autasustatakse
* Põhikooli kiitusega lõpetanud õpilasi
* Eriti silmapaistvalt klassivälises töös osalenud lõpetajad
* Eriti tulemuslikult ja pikaajaliselt töötanud kooli töötajaid seoses kooli ja isiklike tähtpäevadega
* Koolile mitme aasta jooksul suurt abi osutanud asutusi, organisatsioone, lapsevanemad ja vilistlasi.

Kooli 240.aastapäeval autasustati aumärgi ja aukirjaga vilistasi, kes lõpetasid kooli väga heade tulemustega ning endiseid kauaaegseid töötajaid.

Osula kooli AUMÄRK on antud:

2005. aastal

AGU KONGO

lõpetas kooli 1942.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ELVIRA VAINRE (LAUGASON)

lõpetas kooli 1945.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ASTA KREVALD

lõpetas kooli 1949.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ASTA MEISTER

lõpetas kooli 1946.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

HELGI PUKK

lõpetas kooli 1948.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ELVI TEDER

lõpetas kooli 1950.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

HELVE VOOLAS

lõpetas kooli 1955.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

MALLE KREVALD

lõpetas kooli 1955.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ILMI ORR

lõpetas kooli 1957.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

JUTA GORDIJENKO

lõpetas kooli 1969.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ELVIIRA INNO

lõpetas kooli 1972.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ÜLLE IHER

lõpetas kooli 1973.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

KAJA VESKE

lõpetas kooli 1977.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest 

AINO TAMBERG

lõpetas kooli 1978.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

HELVE NÄÄME

lõpetas kooli 1978.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ELLEN ROSIMANNUS (ADELBERT)

lõpetas kooli 1980.aastal

väga hea õppeedukuse, käitumise ja

klassivälise töö eest

EVAR SAAR

lõpetas kooli 1984.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

INGA ANIPAI

lõpetas kooli 1986.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ANNIKA KINNA

lõpetas kooli 1989.aastal

väga hea õppeedukuse, käitumise ja

klassivälise töö eest 

IVIKA PUUSEPP

lõpetas kooli 1993.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

MEELIS VÄRNIK

lõpetas kooli 2002.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

KULDAR KONGO

lõpetas kooli 2003.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

KRISTI PARKER

lõpetas kooli 2003.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

ENILA LAKS

lõpetas kooli 2004.aastal

väga hea õppeedukuse ja käitumise eest

LOREIDA KAARNA

– kauaaegne koolitädi

HELJULA PLANGI

– kauaaegne sekretär-majandusjuhataja

MILVI MÄNGLI

– kauaaegne kokatädi

KAAREL JÄRVPÕLD

– kauaaegne majandusjuhataja

HELJU ZIRK

– kauaaegne õpetaja

EDUARD LEHISTE

– kauaaegne õpetaja

HELJU TAMMET

– kauaaegne õpetaja

KAIDI JÄRVPÕLD

– kauaaegne õpetaja

MAIMU MÜRK

– kauaaegne õpetaja

ALFRED TAMMET

–        kauaaegne kooli direktor

HELGI KUKLASE

–        kauaaegne kooli direktor

VELLO ELERAND

–    endine õpetaja

SILVI VARBLANE

–        kauaaegne koolitädi

ALLI KREEVALD

–        kauaaegne õpetaja

ETI-MARJE RANNIT

–        kauaaegne õpetaja

HELMUT KOSTABI

–        kauaaegne õpetaja

2008. aastal

BENNO LAKS

–        panuse eest kooli hoolekogu töös

LENHARD ERMEL

–        panuse eest hariduselu edendamiseks

AIVAR ROSENBERG

–        panuse eest hariduselu edendamiseks

AS TOFTAN

–        panuse eest hariduselu edendamiseks

2010. aastal

HELJO SAAR

    seoses 50. tööjuubeliga

2015. aastal

KALLE KREEVALD

– kauaaegne bussijuht

ELLEN KESKKÜLA

– kauaaegne õpetaja

AIRE PERK

– kauaaegne õpetaja

2016. aastal

SIRJE PUUSEPP

-kauaaegne õpetaja

2017. aastal

KAJA PARKER

– kauaaegne tulemuslik töö

2017. aastal

NOORTE RAHVATANTSURÜHM 

 – kauaaegne tegevus ja kooli esindamine üleriigilistel ning maakonna- ja vallaüritustel

 

2018. aastal

MAI KURRIKOFF

– kauaaegne tulemuslik töö

 

MARGITA KIPASTO

-kooli toetamine ja arendamine

 

LILIAN KREEVALD

-põhikooli kiitusega lõpetamise eest