Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumise ajakava 2018/2019 õa

november 2018 koosolek nr 1
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Ülevaade 2018. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2019. a eelarvesse.
• I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

veebruar 2019  koosolek nr 2
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• II trimestri tulemuste kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete määramine.
• Vahekokkuvõte sisekontrollist.

mai 2019  koosolek nr 3
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• 1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
• Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

juuni 2019  koosolek nr 4
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
• Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
• Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

august 2019 koosolek nr 5
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Üldtööplaani arutelu