Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumise ajakava 2017/2018 õa

november 2017    ÕN koosolek nr 1
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Ülevaade 2017. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2018. a eelarvesse.
• I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

jaanuar 2018    ÕN erakorraline koosolek nr 2
• Aumärkide väljastamine.
• Aasta Õpetaja kandidaadi esitamine Võru Vallavalitsusele.
• Osula Põhikooli 5. klassi koduloolise uurimistöö korraldamise ja läbiviimise kord.

veebruar 2018    ÕN koosolek nr 3
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• II trimestri tulemuste kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete määramine.
• Vahekokkuvõte sisekontrollist.

mai 2018      ÕN koosolek nr 4
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• 1.–8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
• Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

juuni 2018 ÕN koosolek nr 5
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
• Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
• Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

august 2018   ÕN koosolek nr 6
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Üldtööplaani arutelu.