Õpilasesinduse põhimäärus ja liikmed

  • Õpilasesinduse president on Eeva Varrik
  • Õpilasesinduse asepresident on Liisi Riivik

 

  • Õpilasesinduse liikmed:

Liis Serv- 5. klassi esindaja

Riho Parker-  5. klassi klassivanem

Grete Rodima-6. klassi esindaja

Maibel Kipasto-7. klassi esindaja

Rix Palm-7. klassi klassivanem

Hanna-Lysette Täkker-8. klassi esindaja

Anita Laanejõe -8. klassi klassivanem

Lilian Kreevald -9. klassi esindaja