Õpetajad

Foto autor Margus Muts 2017/2018 õppeaastal

ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Aive Pähn kehaline kasvatus, ringijuht aive.pahn@mail.ee
Anna Marita Laanemaa 5., 6., 9. kl matemaatika anna.laanemaa@gmail.com
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, karjäär, 1. klassi klassijuhataja, PPR* anneli.joeloo@mail.ee
Anti Ossis direktor, kehaline kasvatus, ringijuht antiossis@gmail.com
Diana Juss 7.-9. kl inglise keel dianajuss@gmail.com
Kairit Thealane 3.-6. kl inglise keel, 5. klassi klassijuhataja,  lihtsustatud õppekava alusel eesti keel, ringijuht kairitthealane@gmail.com
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, ringijuht krista.hytsi@mail.ee
Kristi Serv eripedagoog kristik007@hot.ee
Kristina Siska 5. kl eesti keel ja kirjandus, ringijuht, eelkool kristinaermel@gmail.com
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus, 2. klassi klassijuhataja, PPR* kylli228@gmail.com
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel matemaatika, PPR*, 4. klassi klassijuhataja laine.varnik@mail.ee
Mai Kurrikoff ajalugu, keemia, 7. kl loodusõpetus,  lihtsustatud õppekava alusel eesti keel, 7. klassi klassijuhataja maikurrikoff@gmail.com
Marianne Kanep õppealajuhataja, 6.-8. kl vene keel, 8. kl klassijuhataja mariannekanep@gmail.com
Mati Kanep füüsika, male, ringijuht matikanep@gmail.com
Merili Ermel eesti keel 6.-9. kl, kirjandus 6.-9. kl, kodulugu, ringijuht merili.ermel@gmail.com
Sirli Hellamaa muusikaõpetus, ringijuht  shellamaa36@gmail.com
Tarmo Saavel poiste tööõpetus, ringijuht tarmosaavel@gmail.com
Tiia Linnas sotsiaalpedagoog, geograafia, 6. kl klassijuhataja tiiatai@gmail.com,  5134376
Tiiu Alter tugiisik, õpetaja,  7., 8. kl matemaatika tiiu.alter@mail.ee
Tuulike Mölder algklasside õpetaja, 3. klassi klassijuhataja, ringijuht, huvijuht tuulike.molder@gmail.com
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 5.-8. kl inimeseõpetus, 6. ja 9. kl ühiskonnaõpetus, 7.-9. kl bioloogia, 5. ja 9. kl vene keel, 9. kl klassijuhataja, ringijuht viia.haller@mail.ee

PPR*- pikapäevarühma õpetaja