Õpetajad

 

Foto autor Maidu Jaason

ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Aive Pähn kehaline kasvatus, ringijuht aive@osulapk.ee
Anna Marita Laanemaa 5.-7. kl matemaatika, õpiabi anna.laanemaa@osulapk.ee
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, karjäär, PPR*,              2. klassi klassijuhataja anneli@osulapk.ee
Anti Ossis direktor, 7.-9. kl poiste kehaline kasvatus, ringijuht anti@osulapk.ee
Diana Juss 8.-9. kl inglise keel diana@osulapk.ee
Kairit Thealane 3.-7. kl inglise keel,      6. kl eesti keel,  õpiabi, 6. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, ringijuht krista.hutsi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog kristi@osulapk.ee
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus, ringijuht, PPR*, 3. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel matemaatika, PPR*,   1. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Mai Kurrikoff ajalugu, keemia,           7. kl loodusõpetus, lihtsustatud õppekava alusel eesti keel mai@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja,     7.-9. kl vene keel,        9. kl klassijuhataja marianne@osulapk.ee
Mati Kanep füüsika, male, ringijuht mati@osulapk.ee
Merili Ermel 5., 7., 8., 9. kl eesti keel, 5., 7., 8.,9. kl kirjandus, 2.-4. kl kodulugu, ringijuht, õpiabi,          5. kl klassijuhataja merili.ermel@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus, ringijuht sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog,        7. kl klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiiu Alter 8.-9. kl matemaatika, õpiabi, PPR*, tugiisik tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus, ringijuht tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder algklasside õpetaja,     6. kl kirjandus,            4. klassi klassijuhataja, ringijuht, PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ringijuht,                       8. kl klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee

PPR*- pikapäevarühma õpetaja