Konsultatsioonide ajad

NB! Palume õpilastel eelnevalt aineõpetajat teavitada konsultatsioonile tulemisest.
Aegade mittesobivuse korral palume õpilastel pöörduda aineõpetaja poole.
1.-4. kl järelaitamine toimub pikapäevarühmas.
Konsultatsioonideks on õpilastel võimalus kokku leppida õpetajaga ka hommikune aeg (7.40 – 8.10).

 2017/2018 õppeaasta
 
Õpetaja Aive Pähn – kehaline kasvatus
 • reedel kell 13.05-13.50 või kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Anna Marita Laanemaa – matemaatika
 • kolmapäeval kell 15.00-15.45 või kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Anneli Jõeloo– karjäär 7.-8. kl
 •  pikapäevarühma ajal
 
Õpetaja Diana Juss – inglise keel 7.-9. kl
 •  kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Kairit Thealane– inglise keel 3.-6. kl
 •  neljapäeval kell 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Krista Hütsi – käsitöö, kunstiõpetus
 • kolmapäeval kell 14.05-15.45
 
Õpetaja Kristina Siska–  eesti keel ja kirjandus 5. kl
 
 
Õpetaja Külli Karro– arvutiõpetus
 •  kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Laine Värnik– 
 • pikapäevarühma ajal
 
 Õpetaja Mai Kurrikoff – ajalugu, keemia, loodusõpetus 7.kl
 • kolmapäeval  kell 14.05-14.50
 
Õpetaja Marianne Kanep – vene keel 6.-8. kl
 •  kolmapäeval kell 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Mati Kanep – füüsika
 • kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Merili Ermel–  eesti keel 6.-9. kl, kirjandus 6.-9. kl, kodulugu
 •  esmaspäeval kell 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Sirli Hellamaa- muusika
 • kokkuleppel õpetajaga
 
Õpetaja Tarmo Saavel – poiste tööõpetus
 •  kolmapäeval kell 14.05-15.45
 Õpetaja Tiia Linnas -geograafia
 • teisipäeval 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga
Õpetaja Tuulike Mölder – 7. kl matemaatika
 •  teisipäeval kell 7.40
 
Õpetaja Viia Haller– 5.-6. kl loodusõpetus, 5.-8. kl inimeseõpetus, 6. ja 9. kl ühiskonnaõpetus, 7.-9. kl bioloogia, 5. ja 9. kl vene keel
 • teisipäeval kell 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga