Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2017/2018 õppeaastal

  • eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 1. juuni 2018. a
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a
  • valikeksam vene keeles (kirjalik), inglise keeles (kirjalik), bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses  – 13. juuni 2018. a
  • inglise keel, vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a

Tasemetööde plaan

KLASS AEG AINE
2. kl  16.05.2018 eesti keel
3. kl 24.05.2018 eesti keel
3. kl 29.05.2018 matemaatika
4. kl 17.04.2018  loodusõpetus
5. kl 20.04.2018 uurimistöö (arvutiõp.)
6. kl 16.05.2018 eesti keel
6. kl 22.05.2018 matemaatika
7. kl  03.05.2018  kirjandus
8. kl 27.03.2018  uurimis-, loovtöö

 

5. ja 8. klassi uurimistööde teemad kinnitatakse hiljemalt 1. oktoobriks (töö teema täpsustab õpilane koos õpetaja-juhendajaga).