Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2018/2019 õppeaastal

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Tasemetööde plaan

KLASS AEG AINE
2. kl eesti keel
3. kl 08.05.2019 eesti keel
3. kl 15.05.2019 matemaatika
4. kl 02.10.2018  loodusõpetus
5. kl uurimistöö (arvutiõp.)
6. kl 14.05.2019 eesti keel
6. kl 21.05.2019 matemaatika
7. kl 25.09.2018 loodusõpetus
8. kl 12.03.2019  uurimis-, loovtöö

5. ja 8. klassi uurimistööde teemad kinnitatakse hiljemalt 1. oktoobriks (töö teema täpsustab õpilane koos õpetaja-juhendajaga).

Haridus- ja teadusministri määrus asub siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004